Horsens-Bryryp-Silkeborg-jernbane-dvd-cover
Horsens-Bryryp-Silkeborg-jernbane-dvd-cover

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane DVD

198,00 kr.

Filmen indledes tidligt om morgenen den 17. marts 1968 ved remisen i Horsens, hvor lokomotivfører Henry Sørensen og den legendariske fyrbøder med tilnavnet ”polakken”, havde opfyret og klargjort damplokomotivet HO L 406.
Nu skulle toget blot oprangeres med 3 personvogne og én enkel rejsegodsvogn, medens man afventede de mange rejsende med særtog fra Sjælland.
En vis vemodighed prægede deltagerne, da det efter planen var absolut sidste damptog over den naturskønne strækning fra Horsens over Bryrup til Silkeborg…………………………….

986 på lager

Varenummer: 10091. Kategori: .

Produktbeskrivelse

En helt ny og enestående film om Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane blev offentliggjort i juni 2014.
For et par år siden blev bogen om Bryrupbanen udgivet, og bogen blev hurtigt udsolgt og er netop blevet genoptrykt.

Nu præsenteres filmen om Bryrupbanens sidste driftsår 1968.
Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane blev karakteriseret som ”Danmarks smukkeste jernbanestrækning” på grund af den flotte og varierede natur, som banen gennemløb. I filmen kan man blandt andet opleve en rejse med damptog fra Horsens til Silkeborg og retur.

Filmen skildrer rejsen iagttaget fra togets bagperron, hvor man på filmen bl.a. kan opleve damptogsturen gennem den fantastiske natur langs Vestbirksøerne og op af den kraftige stigning til Gammelstrup og Tønning og ned gennem skoven til Brædstrup. Når der filmes fremad langs toget kan man hen over landskabet følge den bølgende dampfane fra damplokomotivet, der arbejder hårdt på de kraftige stigninger. Banens højeste punkt nås på fri bane mellem Slagballe og Vinding stationer, og dette punkt var den højest beliggende jernbanestrækning i Danmark.  Inden Bryrup station kører damptoget ned gennem de smukke lyngklædte bakker i Kaldalen, og mellem Bryrup og Vrads følger strækningen Kulsø og toget bevæger sig på en dæmning ind gennem skoven til Vrads station.

Nord for Vrads station er der en række flotte optagelser fra damptogets rejse på de imponerende dæmninger ved Bøgelund Banke, og her oplever man noget af den flotteste natur i Danmark. Den fortsatte rejse mod Silkeborg går igennem hedestrækninger og kulturlandskaber, som netop understreger strækningens varierede natur.

I filmen ser man endvidere, hvorledes lokomotivet vendes med håndkraft på drejeskiven i Silkeborg inden turen går tilbage til Horsens.

Filmen søger at afspejle banens drift i tiden omkring nedlæggelsen i 1968, og der er en række optagelser fra den allersidste driftsdag med godstog og skinnesbusser på strækningen.

Som noget helt enestående viser filmen også det legendariske damptog, der befarede strækningen fra Horsens til Bryrup syv måneder efter banens nedlæggelse med materiel til den nystiftede Vrads-Bryrup Veteranjernbane. En række engagerede personer i Bryrup havde efter banens nedlæggelse etableret en veteranjernbaneforening den 5. november 1968 og købt strækningen fra Bryrup til Vrads samt en del materiel. Dette materiel skulle transporteres til Bryrup, og hvad var mere naturligt, end at lade det indkøbte damplokomotiv trække materiellet til Bryrup, inden skinnerne blev fjernet. Syv måneder efter nedlæggelsen af jernbanen kunne man den 16. november 1968 atter opleve hektisk aktivitet på privatbanens sporareal i Horsens, da materiellet til Bryrup skulle klargøres og oprangeres. Det blev en fantastisk rejse fra Horsens til Bryrup, hvilket også fremgår af filmen, idet den særegne transport ikke var annonceret i medierne, hvilket gav anledning til megen lokal forundring i stationsbyerne, når der pludselig kom et helt damptog kørende gennem byen på en strækning, som ikke havde været befaret af tog i mere end syv måneder.

Horsens Kommune er i øjeblikket ved at udgrave den imponerende gitterbro over Gudenåen, som i 1929 blev tildækket med grus og ændret til dæmning, da banen skulle ombygges til normalspor. På filmen er der optagelser, hvor damptoget passerer hen over nøjagtig det sted på strækningen, hvor broen er begravet i dæmningen, og som nu 46 år efter at strækningen blev nedlagt, bliver frilagt under stor mediebevågenhed.

Filmen omfatter følgende filmsekvenser:

  1. Udflugt med damplokomotiv HO L 406 over strækningen Horsens-Silkeborg og retur den 17. marts 1968.
  2. Sidste driftsdag på strækningen Horsens-Vestbirk med diesellokomotiv DL 202 og retur med skinnebustog til Horsens. Næstsidste togs afgang fra Horsens til Silkeborg i skumringen på Horsens station.
  3. Stemningsfilm fra Horsens station og strækningen til Lund efter nedlæggelsen.
  4. Det absolut sidste damptog på strækningen fra Horsens til Bryrup den 16. november 1968 med materiel til den nystiftede Vrads-Bryrup Veteranjernbane. Toget blev fremført mere end 7 måneder efter nedlæggelsen af banen, og damptoget var ikke annonceret offentligt og vakte derfor stor opmærksomhed og undren hos lokalbefolkningen langs banen på det sidste damptogs rejse til Bryrup.

Filmen indledes tidligt om morgenen den 17. marts 1968 ved remisen i Horsens, hvor lokomotivfører Henry Sørensen og den legendariske fyrbøder med tilnavnet ”polakken”, havde opfyret og klargjort damplokomotivet HO L 406.
Nu skulle toget blot oprangeres med 3 personvogne og én enkel rejsegodsvogn, medens man afventede de mange rejsende med særtog fra Sjælland.
En vis vemodighed prægede deltagerne, da det efter planen var absolut sidste damptog over den naturskønne strækning fra Horsens over Bryrup til Silkeborg…………………………….

Fakta om Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane:

Bryrupbanen blev etableret som smalsporet jernbane (1000 mm) i 1899 over strækningen Horsens-Bryrup.

I 1929 blev Bryrupbanen forlænget til Silkeborg og ombygget til normalspor, så omladning af gods ikke længere var nødvendig i Horsens.

Banen var veldrevet og gennemløb en række vigtige bysamfund. Banen havde også opnået koncession på de vigtigste rutebilruter, men den øgede konkurrence fra bilerne medførte, at banen måtte indstille driften den 30. marts 1968.

Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane blev betragtet som Danmarks smukkeste jernbanestrækning, og banen gennemløb en række varierede og smukke morænelandskaber præget af skov, hede, søer og landbrugsområder.

Lokomotiverne skulle forcere store stigninger, idet strækningen mellem stationerne Slagballe og Vinding var den højest beliggende i Danmark. Strækningen var i alt 60,9 km, og sporet bestod af skinner med en vægt på 27,55 kg pr. meter i grusballast.

Efter nedlæggelsen lykkedes det medlemmer af Handelsstandsforeningen i Bryrup at stifte foreningen Vrads-Bryrup Veteranjernbane og købe en del af Bryrupbanens materiel samt strækningen fra Bryrup til Vrads, der blev bevaret som jernbanestrækning. På den øvrige del af strækningen blev der etableret natursti på grund af strækningens helt enestående naturskønhed.

 

Yderligere Information

Vægt 0.5 kg